G. Verdi

Rigoletto (Maddalena)
Rigoletto (Maddalena)
Otello (Emilia)
Otello (Emilia)